Listopad, prosinec 2017

Zahájeny aktivity v oblasti specializovaných IT kurzů a dále v oblasti manažerských a měkkých dovedností.